book

Sonata in 4 fragments

for piano
Publishing House KOMPOZITOR, 2021. 116 с.
ISMN: 979-0-9003437-5-8
Нотное издание
Нотный редактор И. Кононов
Нотная графика А. Сорокин
Технический редактор Е. Воронова
ISMN 979-0-9003437-5-8
Изд. № 12224